Avís legal i condicions d’ús

Informació legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que el domini d’internet www.dispe.cat és titularitat de ADUNA 2021, S.A.U., SL (CIF: A20075156), amb domicili al Passeig Maragall, 61, 08041 Barcelona (Barcelona), telèfon 934763343, correu electrònic comandes@dispe.cat, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 46783, Foli 7, Secció 8, Full B 530750.

ADUNA 2021, S.A.U., SL (en endavant “el Responsable del Tractament”) és una societat que té l’objectiu principal de distribuir i vendre llibres. El lloc web ubicat a www.dispe.cat (en endavant “el lloc web”) és propietat de ADUNA 2021, S.A.U., SL. La persona que visita i utilitza aquest lloc web és usuari del lloc web (en endavant “l’usuari”).

1. Condicions Generals

L'usuari accedeix a aquest lloc web de forma voluntària. L'accés a aquest lloc web té caràcter gratuït. La navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús i política de privacitat i política de cookies que s’hi contenen. Si l'usuari no està d'acord amb aquestes condicions i no presta el seu consentiment, no podrà fer ús d'aquest lloc web.

L'accés a aquest lloc web, com també l'ús que es pugui fer de la informació que conté, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. L'usuari es compromet a fer-ne ús d'acord amb la finalitat del lloc web. L'usuari no pot fer un ús il·lícit de la informació continguda en aquest lloc web, ni dur a terme accions que puguin danyar o alterar els sistemes informàtics d'aquest lloc web.

Queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error ADUNA 2021, S.A.U., SL o altres usuaris o tercers. L'usuari serà l'únic responsable dels perjudicis que causi mitjançant la comunicació d'aquestes dades. Queda prohibit l'ús de dades personals de tercers sense el seu consentiment, com també l'ús de dades identificatives de tercers amb l'ànim de fer-se passar per o fingir ser qualsevol altra persona o entitat.

ADUNA 2021, S.A.U., SL fa els màxims esforços per evitar errors en els continguts que es publiquen al lloc web, i es reserva la facultat de modificar-los en qualsevol moment. ADUNA 2021, S.A.U., SL declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en els continguts d'aquest lloc web i dels danys i perjudicis que es puguin deure per falta de veracitat, exactitud i actualitat.

ADUNA 2021, S.A.U., SL no es responsabilitzarà de cap conseqüència, dany o perjudici que es puguin derivar de l'ús d'aquest lloc web o dels seus continguts, inclosos danys informàtics i la introducció de virus o qualsevol tipus de programari maliciós. El Responsable del Tractament no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements nocius en el lloc web, introduïts per tercers aliens, que puguin causar alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris, però utilitza els mitjans al seu abast perquè això no succeeixi.

ADUNA 2021, S.A.U., SL es reserva el dret de modificar o esborrar en qualsevol moment, sense previ avís o justificació, el disseny, la configuració i la informació continguda en aquest lloc web, si així ho estima oportú. El Responsable del Tractament no es fa responsable dels perjudicis que aquestes modificacions puguin causar. No obstant això, utilitzarà els recursos que tingui al seu abast per informar els usuaris d'aquestes modificacions.

2. Recollida de dades personals

L’accés a aquest lloc web no implica l’obligació de facilitar dades personals. No obstant això, la utilització del servei de reserva de llibres requereix que l’usuari faciliti una sèrie de dades personals.

L’usuari es compromet a aportar dades veraces, exactes i completes, tant en el moment inicial com en posteriors comunicacions, i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació de les condicions generals i de política de privacitat.

3. Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat d'aquest lloc web, de les seves pàgines, seccions, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, textos, fotografies, imatges, els seus productes i serveis, marques, logotips, lemes, etc. són propietat de ADUNA 2021, S.A.U., SL, llevat que s'especifiqui una altra cosa.

En cap cas l'accés o navegació en el lloc web implica renúncia, transmissió o llicència total o parcial de ADUNA 2021, S.A.U., SL per a ús personal a l'usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de ADUNA 2021, S.A.U., SL.

L'usuari es compromet a no fer cap acció que perjudiqui la titularitat d'aquest lloc web. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc web, com també els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial dels seus titulars, poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que d'aquest exercici es derivin.

4. Modificacions

Aquestes Condicions es podran modificar quan ADUNA 2021, S.A.U., SL ho consideri oportú, o bé amb la finalitat d’adequar-se als canvis legislatius, o bé amb la finalitat de portar a terme un altre tipus de millores. Aquestes modificacions seran vàlides des que es publiquin en aquest lloc web. ADUNA 2021, S.A.U., SL farà servir els mitjans al seu abast per informar els usuaris del lloc web dels canvis que s’hagin esdevingut.

5. Jurisdicció

Les relacions establertes entre ADUNA 2021, S.A.U., SL i l'usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, ADUNA 2021, S.A.U., SL i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

ADUNA 2021, S.A.U., SL perseguirà l'incompliment de les condicions anteriors, com també qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en Dret.

*NO*NO*